Inspirujemy kolorami

Kreujemy przestrzeń

Budujemy emocje

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (wcześniej jako TM Investment Sp. z o.o.) powstała w 2010 roku. Jest częścią Grupy Śnieżka która jest jednym z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jednym z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech i jednym z liderów w produkcji farb w Ukrainie. Grupa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie.


Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, zgodnie ze strategią Grupy, realizują zaplanowane działania marketingowo-sprzedażowe i dostosowują je do lokalnych rynków. Nad procesem tym czuwa odpowiedzialna za ten obszar Spółka Śnieżka Trade of Colours. Celem tych działań jest wspieranie sprzedaży produktów z portfolio marek należących do Grupy. Stałym elementem jest monitoring sytuacji w sektorze farb i lakierów na kluczowych rynkach, a także realizacja badań konsumenckich, co daje możliwość analizowania trwałości zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej oferty do zmieniających się warunków.


Kapitał zakładowy Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. wynosi 303 558 tys. PLN.

NIP 8722387389

REGON 180632944

KRS 0000373430

BDO 000499445


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość Kapitału Zakładowego: 303 558 000 zł

O nas

Dla mediów

Kariera i kontakt

Klauzule informacyjne

Strategia podatkowa