ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.

jest centrum kompetencji w zakresie sprzedaży

i marketingu w modelu operacyjnym

Grupy Kapitałowej Śnieżka.


Przedmiotem działalności spółki jest również analiza i monitoring rynku oraz zarządzanie znakami towarowymi.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

SIEDZIBA

ul. Dębicka 44

39-207 Brzeźnica

+48 22 221 93 19

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON

Ochrona danych osobowych

Copyright © 2021 Śnieżka Trade of Colours